Ul systemu Apipol

OFEROWANE ULE OBJĘTE SĄ REFUNDACJĄ ARR Kliknij i pobierz ofertę

Ul Systemu APIPOL kpl.
Ul dadant 5 korpusowy kpl kopia.png

składa się z:
- dennicy
- 5 korpusów o wymiarach ramki 435 mm x 115 mm
- powałki
- daszka

Ul SYSTEMU APIPOL przeznaczony jest zarówno dla pasiek kilku pniowych prowadzonych przez hobbystów, jak i dla kilkuset pniowych pasiek towarowych, a więc dla wszystkich grup pszczelarzy.

Ul jest łatwy do dezynfekcji poprzez kąpiele w preparatach bakteriobójczych i grzybobójczych. Podstawowym elementem ula SYSTEMU APIPOL jest ramka o wymiarach 435 mm x 115 mm, która umożliwia wszechstronne wykorzystanie pszczół do pozyskiwania wszystkich produktów pszczelich. Niski korpus pozwala na łatwą przebudowę gniazda i miodni przez usunięcie, dodanie lub zamianę korpusów bez niepokojenia i dezorganizacji życia rodziny pszczelej.

Niska ramka ula SYSTEMU APIPOL pozwala na wykorzystanie nawet najmniejszych wziątków nektarowych, a także obfitych wziątków spadziowych. Tylko ul SYSTEMU APIPOL umożliwia pozyskiwanie dobrej jakości ziołomiodów zgodnych z normą zatwierdzoną przez GIS.

Poławiacz dennicowy, w który wyposażony jest ul SYSTEMU APIPOL zapewnia pozyskanie dużych ilości obnóży pyłkowych.

Pozyskanie mleczka pszczelego w ulu o niskiej ramce nie sprawia większych trudności.

Cenny produkt pszczeli, jakim jest propolis zbierany jest na specjalnych okrągłych wkładkach, które umieszcza się w otworach powałki.

Do pozyskiwania czerwiu trutowego wykorzystuje się ramki z węzą trutową. Specjalna ramka SYSTEMU APIPOL wykorzystywana jest do pozyskiwania jadu pszczelego.

Ul SYSTEMU APIPOL po wyposażeniu w przegrody umożliwia tworzenie trzech rodzinek weselnych.