Reklamacje matek pszczelich

Reklamacje na matki pszczele zakupione w naszej pasiece dotyczą wyłącznie matek unasiennionych które nie podjęły czerwienia bądź czerwią trutowo.

Reklamacji nie są uwzględniane na matki zgryzione przez pszczoły podczas przyjęcia jak również na matki nieunasiennione.

Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie i odesłanie matki do nas, następnie po sprawdzeniu i w przypadku, pozytywnego dla Państwa rozpatrzenia reklamacji, jest odesłanie do Państwa w pełni wartościowej matki.